Urvalsgrunder vid erbjudande av plats

I Ur och Skur Västanvind välkomnar alla barn som har rätt till motsvarande plats i kommunal förskola enligt Stockholms stads riktlinjer.

Våra urvalsgrunder är:

  1. Syskonförtur, dvs de barn som har syskon som är inskrivna på förskolan har förtur
  2. Kötid

Vi följer Skollagen 2010:800 och ser till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.