Forskning

Forskningen säger

”Utomhus skapas, genom ett upplevelsebaserat lärande där alla sinnen aktiveras, ett lugnare lärklimat än inomhus. Vi inte bara ser och hör utan smakar, luktar, känner och berör. Kunskaperna går in via hela kroppen och blir mer bestående och hållbara” Anders Szczepanski, forskare Linköpings Universitet.

”Våra hjärncellers tillväxt är beroende av den stimulans som naturen erbjuder, särskilt i åldern 3-6 år”, David Ingvar, Hjärnforskare

”Barn på I Ur och Skur är mer än dubbelt så koncentrerade, visar frustration sex gånger mer sällan, är elva gånger mindre rastlösa än barn i den traditionella förskolan”, Patrik Grahn, docent och forskare vid SLU.

”Tolkningsutrymmet i naturen blir större, inomhus skapas lätt förväntningar på vad flickor och pojkar skall göra”, Eva Änggård, universitetslektor, Stockholms Universitet.

”Barn på I Ur och Skur är fyra gånger friskare än barn på traditionella förskolor i Sverige”, Patrik Grahn, docent och forskare vid SLU.