Klagomålshantering

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Klagomålsrutiner:

Om det framkommer klagomål  hanterar vi det så här:

  • Klagomål inkommer skriftligen och muntligen till förskolechefen.
  • Dessa hanteras omgående, där vårdnadshavare och förskolechef bestämmer en tid för återkoppling. Återkopplingen sker så snart det är möjligt med vid behov sker detta efter nästa arbetsplatsträff, där det finns tid för diskussioner i personalgruppen.
  • Om du vill kan du lämna klagomålet anonymt genom brev i brevlådan.

Om du som vårdnadshavare inte är nöjd efter förfarandet ovan, har du möjlighet att inkomma med klagomål till uUtbildningsförvaltningen. anmalan@edu.stockholm.se