Skogsknytte

  Skogsknytte

Skogsknytte är skogsäventyr för 3- 4 åringar. Här undersöks skogen med alla sinnen tillsammans med ledare och kompisar. Vi ledare är medundersökare, där vi tillsammans lär känna det som lever i skogen.

Fågelboet

Det var en gång en fågelmamma och en fågelpappa som skulle bygga ett bo. De samlade massor av pinnar och byggde ett stort bo där de lade sina ägg. De fick turas om att ruva på äggen för att de skulle hålla sig varma.

En dag började fågelungarna i äggen att picka med sina näbbar på skalet. De pickade och pickade och så sprack äntligen ägget och de små ungarna kom ut. Det första de gjorde var att skrika efter mat. Fågelmamman fick bråttom att flyga och leta efter mat, frön och maskar. Men så fort ungarna fått mat så skrek de efter mer.

När ungarna blivit lite större var det dags att flyga ur boet. Ungen klättrade upp på boets kant…Hittade balansen….Flaxade med vingarna…..Räknade 1 , 2 , 3 …..Och flög iväg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA